• marketing@intercharm.mn

  • 7777-5500

Суга

Суга

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно.

Хөл бүтэн/шилбэ гуя/

Хөл бүтэн/шилбэ гуя/

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно.

Хөл хагас/шилбэ/

Хөл хагас/шилбэ/

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно.

Гар бүтэн/шуу бугалга/

Гар бүтэн/шуу бугалга/

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно.

Гар хагас /шуу/

Гар хагас /шуу/

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно.

Нүүр

Нүүр

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно.

Бие хагас /шилбэ, шуу, бикини хагас,суга /

Бие хагас /шилбэ, шуу, бикини хагас,суга /

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно

Бүтэн бие/гар бүтэн, хөл бүтэн, суга, бикини/

Бүтэн бие/гар бүтэн, хөл бүтэн, суга, бикини/

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж ургалтыг бүрмөсөн зогсооно.